IMIH Websites

May 7, 2007

img_6717.jpg Trường tiểu học Cát linh, trường thí điểm của dự án của IMIH, là trường điểm của thành phố Hà Nội. Trường đã có trang web riêng http://www.catlinhschool.edu.vn/  và hiện giờ trang web này đang hoạt động hết sức hiệu quả. IMIH đã gửi bản kế hoạch về việc thiết kế trang web tương tự cho các trường còn lại. Bản kế hoạch đã nêu rõ IMIH sẽ trả chi phí thiết kế trang web, đăng ký tên miền, các chi phí khác để tổ chức tập huấn về cách thức upload các thông tin lên trang web và các trường sẽ trả chi phí thuê máy chủ(200$/ năm). Kế hoạch này nhằm tạo cho các trường có hệ thống tích hợp các kết quả về ứng dụng ICT trong giảng dạy, bao gồm các Moodle, bài giảng điện tử và các log. Bạn có thể truy cập vào  http://www.glsdewissel.be/vietnam/ để tham khảo các hoạt động của trường tiểu học Cát Linh tại trang web này thông qua các bức ảnh được upload tại đây.

Cat Linh School, one of our pilot schools, is a model school within Ha Noi. They have set up a very popular website http://www.catlinhschool.edu.vn/ IMIH now send a proposal to the other pilot schools to design and set up a similar website for their school. The IMIH project suggests covering the set-up cost, domain registration and workshop on how to upload documents on the site if the schools can pay for the hosting (200USD/Year). The plan is to create an integrated system including the Moodle, e-lesson plans and the blogs.

By the way, go and take a look at the etwinning project where Cat Linh is participating in. Pictures are really talking there! http://www.glsdewissel.be/vietnam/

Advertisements