The use of open and free source software’s like Open Office, Web 2.0 tools and pod casting was promoted during the IMIH 2.0 event (110 participants). One of the objectives of the IMIH 2.0 event was to thank the major stakeholders of the project and develop a plan for the future. Via a mind map the managers and the teachers per level were asked to imagine the future… Circa 40 DOET also attended the IMIH 2.0 event. They were all given the learning materials and explanation on the vision of IMIH on ICT integration. Mr. An, head of the ICT club, vowed to play an important role in IMIH 2.0 together with the management of HRCTEM. More pilot schools will be allowed to join IMIH 2.0. 18 IMIH 2.0 banners were distributed with a comprehensive list of relevant websites that reflect the IMIH strategy to successfully integrate ICT in all aspects of education. During the IMIH 2.0 event at the Horison Hotel HRCTEM clearly indicated it will take the lead during the ICT integration school year 2008-2009. The MOET and other educational stakeholders recognise HRCTEM as a centre of excellence in ICT integration.

Pictures can be viewed here: http://belekes.zenfolio.com/f653298885/
Questions about IMIH 2.0? Write us an email d_thuygiang@yahoo.com or lpmquy@gmail.com

Advertisements

AtKisson Workshop

May 26, 2008

 From 21-24 May VVOB Vietnam organised an AtKisson Accelerator Training workshop on tools for education for sustainable development. Robert Steele guided the participants through the use of a compass, a pyramid, ISIS and an amoebe to better understand systems thinking processes.

Peter van Gils

May 26, 2008

 Peter van Gils is welcomed by the IMIH team and managers of the pilot schools… after 7 years his visits have become part and parcel of the IMIH project.

GAMES

May 26, 2008

 Educational games can add to the learning experiences in the classroom… and ICT is the ultimate tool to design exciting games!

Teaching methodologies

May 26, 2008

 In most IMIH pilot schools ICT integration is done through a mix of active teaching and learning methodologies (ATL) like group work, discussions, student presentations or role play.

Class observations

May 26, 2008

 Class observations @ IMIH are done according ICT knowledge management competencies. Here we are visiting the multi media classroom at Quang Trung lower secondairy school. After the class observations the IMIH team provides feedback on ICT integration to the classroom teacher.

ICT4ESD

May 26, 2008

 In April 2008 we have distributed our book ICT4ESD- innovations in education to various educational stakeholders. It was written by the IMIH team members and managers of the IMIH pilotschools during a writeshop in Dalat and Nga Trang. On the picture you can see 2 directors of IMIH pilotschools getting into the right atmoshere for education for sustainable development…

IMIH Summer Courses

October 8, 2007

JAB nhận thấy tiếng anh dành cho công nghệ thông tin là một ví dụ điển hình của sự  sáng tạo trong việc lựa chọn các hoạt động giảng dạy của dự án IMIH. “Rõ ràng Khả năng sử dụng tiếng Anh không tốt sẽ hạn chế các nhà quản lý giáo dục và giáo viên rất nhiều trong quá trình sử dụng Internet hoặc các phần mềm hiện có. Do đó, việc tổ chức các  hoạt động nhằm  nâng cao tiếng Anh là điều rất quan trọng”.Trong quá trình giảng dạy, Chị Giang và Anh Hà (giáo viên của lớp học tiếng Anh hè) thường kết hợp các ứng dụng của ICT dành cho môn Tiếng Anh , đặc biệt là việc cho học viên thực hiện các bài tập đã thể rõ việc lồng ghép công nghệ thông tin vào trong các môn học là một việc làm đúng đắn và cần thiết. Các lớp học Tiếng Anh dành cho CT, cũng giống như các lớp học ICT cơ bản và nâng cao, được tổ chức vào dịp hè (Q3).  Bà Quý đã gửi thông báo cụ  thể bằng email tới các trường. Dưới đây là số lượng người đã tham gia các khoá học hè do IMIH tổ chức 1. Các lớp tin học cơ bản:Lớp sáng: 32Lớp chiều: 38Lớp tối: 47
 
2. Lớp FlashLớp sáng: 42Lớp chiều: 39 3. Các lớp tiếng anh dành cho ICT: 92 

HRCTEM further promotes itself as a centre of expertise in EE and ICT integration in teaching and learning. On 05/06/07 IMIH joined the HEEP event on World Environment day, a total programme on the achievements of this VVOB project in 6 years. This event included a viewing of the movie ‘An inconvenient truth’, presentations of Prof. Dr. A. Galla on EE, realizations/lessons learned of the HEEP team and much much more. BC gave a presentation on ICT tools for EE and ESD. On the 6th June both teams together with their stakeholders went on a one day retreat to discuss the up scaling of the VVOB projects. The results will be included in the year plan for IMIH in 2008. During this period IMIH also launched an ICT4EE competition for the IMIH pilot schools. The teachers were asked to integrate ICT in EE lessons. We received 16 entries, 4 made it to the finale stage, they each received a computer for the school.

Trường HRCTEM đã tiến hành rất nhiều hoạt động nhằm nâng cao vai trò của trường là trung tâm nguồn về Lồng ghép ICT và Giáo dục về môi trường trong các trường học. Trong các ngày 05/06/07 Dự án IMIH đã tham dự Hoạt động nhân ngày môi trường do dự án môi trường HEEP tổ chức. Hoạt động này là chương trình tổng thể nhằm hoàn thiện những mục tiêu đã đặt ra của dự án môi trường trong 6 năm hoạt động. Trong hai ngày này, người tham dự được xem phim ‘An inconvenient truth’(phim về môi trường) của Prof. Dr. A. Galla, được và cùng chia sẻ các kinh nghiệm trong quá trình hoạt động của dự án HEEP… Trong hoạt động này Bart Conille đã thuyết trình về việc sử dụng ICT trong giảng dạy về môi trường và giáo dục về sự phát triển bền vững. Trong ngày 06/06 cả hai dự án cùng với các nhà quản lý giáo dục đã có chuyến đi thăm quan kết hợp thảo luận thêm về việc nâng cao phạm vi ảnh hưởng của các dự án thuộc VVOB, và những thảo luận này sẽ được đưa vào hoạt động của dự án IMIH trong năm 2008. Cùng thời điểm này, IMIH cũng tổ chức cuộc thi Ứng dụng ICT trong giảng dạy về môi trường dành cho các trường thí điểm của dự án. Kết quả là dự án đã nhận được 16 bài tham dự, và 4 bài đã được trao giải, mỗi giải một máy tính để bàn.