IMIH Summer Courses

October 8, 2007

Jan Arend Brandts found that E4ICT itself is a good example of the creativity of the project team in choosing methodologies. “Training in English was only formulated as an activity for HRCTEM staff. It became however evident that lack of knowledge of English was a barrier for the managers and the teachers to use Internet resources or software available.”
Mr. Ha used to teach the existing course around which the E4ICT was developed. He then learned to use the ICT-based exercises that demonstrate a good use of the integration of ICT in education.
The E4ICT classes, just like the basic/advanced ICT classes, are scheduled during the summer holidays (Q3).  Mrs. Quy put a mailing together with the total programme. The following are the figures of the number of people enrolled. (Also affects result 3.5.1) 1. Basic skill:Morning class: 32Afternoon class: 38Evening class: 27
 
2. Flash skills courseMorning class: 42Afternoon class: 39 3. English4ICT: 92  

Advertisements

IMIH Summer Courses

October 8, 2007

JAB nhận thấy tiếng anh dành cho công nghệ thông tin là một ví dụ điển hình của sự  sáng tạo trong việc lựa chọn các hoạt động giảng dạy của dự án IMIH. “Rõ ràng Khả năng sử dụng tiếng Anh không tốt sẽ hạn chế các nhà quản lý giáo dục và giáo viên rất nhiều trong quá trình sử dụng Internet hoặc các phần mềm hiện có. Do đó, việc tổ chức các  hoạt động nhằm  nâng cao tiếng Anh là điều rất quan trọng”.Trong quá trình giảng dạy, Chị Giang và Anh Hà (giáo viên của lớp học tiếng Anh hè) thường kết hợp các ứng dụng của ICT dành cho môn Tiếng Anh , đặc biệt là việc cho học viên thực hiện các bài tập đã thể rõ việc lồng ghép công nghệ thông tin vào trong các môn học là một việc làm đúng đắn và cần thiết. Các lớp học Tiếng Anh dành cho CT, cũng giống như các lớp học ICT cơ bản và nâng cao, được tổ chức vào dịp hè (Q3).  Bà Quý đã gửi thông báo cụ  thể bằng email tới các trường. Dưới đây là số lượng người đã tham gia các khoá học hè do IMIH tổ chức 1. Các lớp tin học cơ bản:Lớp sáng: 32Lớp chiều: 38Lớp tối: 47
 
2. Lớp FlashLớp sáng: 42Lớp chiều: 39 3. Các lớp tiếng anh dành cho ICT: 92 

HRCTEM further promotes itself as a centre of expertise in EE and ICT integration in teaching and learning. On 05/06/07 IMIH joined the HEEP event on World Environment day, a total programme on the achievements of this VVOB project in 6 years. This event included a viewing of the movie ‘An inconvenient truth’, presentations of Prof. Dr. A. Galla on EE, realizations/lessons learned of the HEEP team and much much more. BC gave a presentation on ICT tools for EE and ESD. On the 6th June both teams together with their stakeholders went on a one day retreat to discuss the up scaling of the VVOB projects. The results will be included in the year plan for IMIH in 2008. During this period IMIH also launched an ICT4EE competition for the IMIH pilot schools. The teachers were asked to integrate ICT in EE lessons. We received 16 entries, 4 made it to the finale stage, they each received a computer for the school.

Trường HRCTEM đã tiến hành rất nhiều hoạt động nhằm nâng cao vai trò của trường là trung tâm nguồn về Lồng ghép ICT và Giáo dục về môi trường trong các trường học. Trong các ngày 05/06/07 Dự án IMIH đã tham dự Hoạt động nhân ngày môi trường do dự án môi trường HEEP tổ chức. Hoạt động này là chương trình tổng thể nhằm hoàn thiện những mục tiêu đã đặt ra của dự án môi trường trong 6 năm hoạt động. Trong hai ngày này, người tham dự được xem phim ‘An inconvenient truth’(phim về môi trường) của Prof. Dr. A. Galla, được và cùng chia sẻ các kinh nghiệm trong quá trình hoạt động của dự án HEEP… Trong hoạt động này Bart Conille đã thuyết trình về việc sử dụng ICT trong giảng dạy về môi trường và giáo dục về sự phát triển bền vững. Trong ngày 06/06 cả hai dự án cùng với các nhà quản lý giáo dục đã có chuyến đi thăm quan kết hợp thảo luận thêm về việc nâng cao phạm vi ảnh hưởng của các dự án thuộc VVOB, và những thảo luận này sẽ được đưa vào hoạt động của dự án IMIH trong năm 2008. Cùng thời điểm này, IMIH cũng tổ chức cuộc thi Ứng dụng ICT trong giảng dạy về môi trường dành cho các trường thí điểm của dự án. Kết quả là dự án đã nhận được 16 bài tham dự, và 4 bài đã được trao giải, mỗi giải một máy tính để bàn. 

Teamspirit IMIH

October 8, 2007

Peter Van Gils noted that the IMIH team has changed in terms of motivation and efforts. This is partly because some people have left the project and have been replaced but also because the capacity/teambuilding efforts have really paid off. More in depth conclusions were presented by Jan Arend Brandts (JAB) on the occasion of the mid term evaluation: the IMIH project is a successful project mainly because it motivated so much people to think in a creative way about the use of ICT in education. (“involved by the heart”) JAB called the IMIH team a hard working team with own initiatives that is flexible in its task-perspective + the ability to identify partners willing to cooperate (UNESCO CICE, external system administrator, ICT coordinators of the schools, use of Government Moodle) not trying to do all major tasks by the project team itself. JAB further suggested discussing with the management of HRCTEM the possibilities to include the IMIH-project in the regular organisation. E.g. as a separate (service) department or integrated in the other departments. Also discussing the (future) possibilities of making a separate department an income-generating unit. In 2008 we have to further prepare the IMIH project team members on a possible future training and consulting role on ATL and ICT in the poor provinces included in the new multi-year programme of the VVOB.

IMIH TEAMSPIRIT

October 8, 2007

Tinh thần đồng đội của IMIH Ông Peter Van Gil đã nhận định rằng dự án IMIH đã thay đổi nhiều do có sự thay đổi về nhân sự, một vài thành viên tổ dự án đã chuyển công tác. Tuy nhiên sự thay đổi về mặt nhân sự không làm cho dự án không hoàn thành những việc đã đề ra do tinh thần đồng đội của IMIH rất cao. Theo bản đánh giá dự án giữa kỳ của ông Jan Arends Brandts, các hoạt động của dự án IMIH thành công chủ yếu là do dự án đã khuyến khích rất nhiều người nghĩ và ứng dụng ICT một cách sáng tạo trong giáo dục. Những người này đã nhận thức được tầm quan trọng của việc ứng dụng ICT nên đã chủ động lồng ghép ICT trong các hoạt động của mình. Ông Jan Arends Brandts cũng nhận thấy rõ tổ dự án của IMIH đã hoạt động hết sức năng nổ, nhiệt tình, và linh hoạt, xác định rõ và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các đối tác khác nhau để cùng nhau hoạt động (chứ không hoạt động riêng lẻ) và đạt kết quả tốt nhất cho các hoạt động của mình ( kết hợp với UNESCO CICE, các cơ sở giáo dục, các cộng tác viên về ICT của các trường thí điểm, sử dụng moodle của chính phủ). Thêm vào đó, ông JAB cũng nhấn mạnh dự án IMIH cần trao đổi  với Ban lãnh đạo của trường HRCTEM về khả năng gắn dự án IMIH vào một tổ chức sẵn có hay trở thành một tổ chức riêng biệt của trường. Và nếu trở thành tổ chức riêng biệt thì IMIH cũng cần phải thảo luận về việc tạo kinh phí hoạt động cho tổ chức này. Trong năm 2008, chúng ta sẽ phải tiến hành thêm các công tác chuẩn bị cho các thành viên tổ dự án IMIH để họ có thể trở thành các chuyên gia tư vấn về ICT và ATL (học tập và giảng dạy tích cực) cho các trường học tại các tỉnh còn nhiều khó khăn. Và đây cũng là mục đích của chương trình hành động của VVOB trong thời gian tới.

IMIH activities

October 8, 2007

On 18 May the IMIH vocational schools (3) and kindergarten (3) each received a laptop and a digital video camera during a ceremony at HRCTEM (This was part of a plan made in January 2007). From 27th May – 1st June Mikis Putseys facilitated a workshop on how to set up a content management system (free/open source CMS) and the use of video podcast. In the first workshop the HEEP, EMTC2 and IMIH project coordinators participated as well as Ms. Phuong Anh. The objective, to introduce the Joomla content management system, was fully met. This open and free software will prove to be very useful in the future for the VVOB projects. The VVOB coordinators agreed to learn more about this tool because technical backstopping is really needed.

IMIH ACTIVITIES

October 8, 2007

Vào 18/5, trong Buổi lễ trao thiết bị diễn ra tại Trường Bồi dưỡng và quản lý cán bộ, Ba trường trung cấp và Ba trường mầm non thuộc dự án IMIH,mỗi trường đã được nhận một mày tính xách tay và một máy ảnh kỹ thuật số. Hoạt động này nằm trong kế hoạch năm 2007 của dự án IMIHTừ ngày 27/5 tới 1/6 Mikis Putseys đã tổ chức 02 hội thảo bao gồm Hội thảo về cách thức thành lập Hệ thống quản lý nội dung (content management system) (free/open source CMS), và Hội thảo về ứng dụng video podcast. Thành phần tham dự hội thảo về Hệ thống quản lý nội dung bao gồm các điều phối viên tổ dự án HEEP, EMTC2 và IMIH, và bà Phương Anh. Mục tiêu của hội thảo này nhằm giới thiệu chi tiết hệ thống quản lý nội dung Joomla. Đây là phần mềm mở và miễn phí và đã được chứng minh sẽ đem lại nhiều lợi ích cho tuơng lai của các dự án thuộc VVOB. Các điều phối viên của các dự án đã thống nhất sẽ tìm hiểu sâu hơn về ứng dụng này vì những điều mà phần mềm này mang lại là rất thiết thực.Hội thảo về video podcast diễn ra thành công với sự tham dự của 20 người. Mặc dù  trong quá trình diễn ra hội thảo. một vài trục trặc nhỏ về kỹ thuật, các học viên đã thành công trong việc upload các tài liệu video giảng dạy lên Internet (cụ thể là lên trang You tube).

UNESCO Bangkok

October 8, 2007

Bart Cornille finalized a new article based on Action Research– a case study of the IMIH project. UNESCO Bangkok/APEID will publish it: New Technologies and New Pedagogies. A Beacon for Learners Today. (4 pictures taken by PVB will accompany the publication) From 7-11 May 2007 Bart Cornille also participated in a UNESCO workshop on the ICT development stages for all teacher education institutions of Vietnam (30). BC presented the lessons learned of the IMIH project. Web 2.0 learning materials and publications from the HEEP project were distributed amongst all participants.

UNESCO Bangkok

October 8, 2007

Bart Conille đã hoàn thiện tài liệu về ICT dựa trên tài liệu Action Research– bản nghiên cứu của dự án MIH. Tài liệu này, với 4 tấm ảnh kèm theo do ông Peter Van Gils chụp, sẽ được xuất bản bởi UNESCO Bangkok/APEID dưới cái tên New Technologies and New Pedagogies. A Beacon for Learners Today . Từ 7-11 May 2007, ông Bart cũng đã tham dự Hội thảo của UNESCO về các giai đoạn phát triển của ICT cho các học viện, cơ sở giáo dục của Việt Nam(30). Tại hội thảo này, Bart đã trình bày các bài học kinh nghiệm mà dự án IMIH đã có được trong quá trình hoạt động thực tiễn. Các tài liệu giảng dạy và học tập của Web 2.0 và các ấn phẩm khác của dự án HEEP cũng được giới thiệu tới các thành viên tham dự hội thảo.